ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมระบบโซล่าเซล [01 ส.ค 2022]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายคำตากล้า หมู่9 [08 ก.ค 2022]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายคำไฮ หมู่9 [08 ก.ค 2022]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาย แยกกส.4035 ป่าช้าคำศรีหมู่3 [08 ก.ค 2022]
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์ พะงาดนอกฯ ม.7 [08 ก.ค 2022]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายไชยวาร-หนองกุงเผือกหมู่6 [08 ก.ค 2022]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายโคกใหญ่-หนองสรวง หมู่7 [08 ก.ค 2022]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายคำศรี - หมู่8 [08 ก.ค 2022]
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น