ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ ๑๒ กรกรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ อำเภอหนองกุงศรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนายจารุวัตร  ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะเกาะมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น