ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

     

ประชาคมการต่อใบอนุญาติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ บ้านไชยวาร หมู่ที่ ๑๑

     

โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕

     

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

     

ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๒-๓) เทศบาลตำบลหนองบัว

     

ประชาคมจัดตั้งตลาดนัด 7/03/2565

      การประชาคมจัดตั้งตลาดนัด วันที่ 7 มีนาคม 2565

12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น