ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๔

     

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

      

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565

      

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า

      

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2564 (เงินเหลือจ่าย)

      

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าไฟฟ้า

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น