ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

      

เงินประจำตำแหน่งได้รับหรือไม่ระหว่างไปช่วยราชการ

      

คำพิพากษาศาลปกครอง สั่งให้ผู้ว่าฯ สอบสวนเผาผิดนายกเทศมนตรี

      

ระเบียบ ทต.หนองบัว หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการฯ

      

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด กรณี ทต.โพนพิสัย

      

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเรื่องโบันัส

     

คำสั่งปลัดเทศบาลมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

     

หนังสือมอบอำนาจของปลัดให้รองปลัด ทต.หนองบัว

      

คำสั่ง ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะอนุอุทธรณ์และร้องทุกข์

      

12 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น