ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓

     

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

     

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

      

ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสลสายข้างวัดหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ภายในตำบลหนองบัว

     

ประกาศเทศบาล ตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายหนองบัวสาธารณะ บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรมลี-ฟาร์มปลานางอั้ว ภูเลื่อมดาว บ้านพรมลี หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรอบบ้านหนองสามขา-โนนเล้า บ้านหนองสามขาหมู่ที่ ๕

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.,โครงการเสริมผิว คสล.,โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลหนองบัว.pdf.

      

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส ๔ เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศลากลางบ้านหนองบัวหมู่ที่4-หมู่ที่8

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น